domů > Zprávy > Od 4,3 miliardy do 4,6 miliardy EUR! Ams znovu nabídl Osramovi akvizici

Od 4,3 miliardy do 4,6 miliardy EUR! Ams znovu nabídl Osramovi akvizici

18. OSRAM vydal tiskovou zprávu, ve které oznamuje, že společnost OSRAM navrhla novou nabídku převzetí. Celková kupní cena vzrostla ze 4,3 miliardy EUR na 4,6 miliardy EUR. Tentokrát to bylo složeno z Advent International a BainCapital. Konsorcium se vzdá nabídky!

Podle zpráv má společnost Ams v úmyslu podat dobrovolnou veřejnou nabídku akcionářům OSRAM na pořízení všech akcií společnosti Osram za cenu 41 EUR za akcii za celkovou cenu přibližně 4,6 miliardy EUR, s minimální akceptovatelnou prahovou hodnotou 55%. Uvádí se, že první přijetí původní nabídky 4,3 miliardy EUR je 62,5%.

Osram uvedl, že představenstvo společnosti uvítalo dosažený pokrok a věřilo, že obě strany mohou dosáhnout konsensu o budoucím strategickém konceptu. Představenstvo a rada orgánů dohledu nabídku pečlivě přezkoumají a učiní přiměřené připomínky.

Rozumí se, že 12. srpna Osram potvrdil přijetí první hotovostní nabídky AMS, a 3. září předložil AMS protinabídku pro Osram.

4. října se Amsův první pokus o akvizici nezdařil. Následně výkonní ředitelé OSRAM vyzvali vedoucí pracovníky, aby diskutovali o možnosti spolupráce v rámci zákona.

V současné době je ams největším jediným akcionářem OSRAM a drží téměř 20% svého kapitálu.

Anhong Capital a Bain Capital navíc oznámily, že tentokrát nabídku opustí, ale budou pečlivě sledovat průběh transakce.

Rozumí se, že společnosti Anhong Capital a Bain Capital na konci září oznámily, že navrhnou novou nabídku na získání všech akcií společnosti Osram, a uvedly, že poskytnou „smysluplnou“ prémii vyšší než cena 38,5 EUR za podíl navržený Ams. Před provedením nové nabídky provedlo konsorcium audit.

Podle dopisu z 18. října společnost Anhong Capital a Bain Capital neviděly úspěch transakce, takže nebude provedena žádná další due diligence.